ikona fb

projekty UE

tabliczka projektu

PROJEKT
Wzrost konkurencyjności firmy Glass-Serwis ze Zblewa poprzez zakup nowoczesnej kabiny lakierniczej oraz budowę hali produkcyjno magazynowej.

W ramach wprowadzonego projektu osiągnięto:

 • wprowadzenie nowej usługi - malowanie elementów stalowych wg indywidualnych potrzeb klienta
 • poprawę jakość wytwarzanych urządzeń
 • obniżenie kosztów produkcji
 • zwiekszenie ilości zleceń możliwych do wykonania w jednostce czasu
 • poprawę warunków bhp w firmie
 • stałą kontrolę jakości malowanych maszyn i podzespołów
 • skrócony cykl produkcyjny
 • zwiększone zdolności produkcyjne
 • nowoczesną organizację pracy w firmie
 • zmianę procesu produkcyjnego - malowanie elementów maszyn we własnym zakresie w nowoczesnej, zgodnej z wymogami bhp kabinie lakierniczej
 • odpowiednią powierzchnię biurową dla pracowników
 • stworzenie nowego stanowiska pracy
 • odpowiednią wielkość przestrzeni do prowadzenia działalności

kabinaprojekt stołu

Do końcowych efektów realizacji projektu zaliczyć można:

 • rozszerzenie oferty o nową usługę - tj. malowanie, lakierowanie elementów stalowych
 • nowe trwałe miejsce pracy - 1 etat
 • wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • osiągnięcie 10% udziału eksportu w ogolnej wielkości sprzedaży do końca 2011 r.

kabina lakierniczalakiernicza kabina

unia nban

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.