Szukaj

 

PRZEZNACZENIE:

Przeznaczeniem pompy jest usunięcie zalegającej masy w mieszalnikach prętowych tiokolarek.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.