Szukaj

 

PRZEZNACZENIE:

Urządzenie do napełniania gazem służy do wymiany powietrza zawartego w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych, na gaz inertny (argon, krypton, ksenon lub sześciofluorek siarki).

Podstawowe dane techniczne:

  • zasilanie - 220V, 50Hz
  • gazy typu Ar, Kr, Xe i SF6 lub mieszanki ze standardowych butli wysokociśnieniowych 15 MPa
  • sterowanie - mikroprocesorowy analizator gazu, kontrolujący w sposób ciągły skład gazów wydobywających się z napełnianej szyby
  • wydajność - od 20 do 60 jednostek na godzinę w zależności od wielkości napełnianych szyb zespolonych (przeciętnie 50m2 na roboczogodzinę)
  • wspomaganie odsysania - pompa próżniowa na każdy kanał
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.