×

Zakup kabiny lakierniczej oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej

 

 

PROJEKT: Wzrost konkurencyjności firmy Glass-Serwis ze Zblewa poprzez zakup nowoczesnej kabiny lakierniczej oraz budowę hali produkcyjno-magazynowej

W ramach wprowadzonego projektu osiągnięto:

 • wprowadzenie nowej usługi – malowanie elementów stalowych wg indywidualnych potrzeb klienta
 • poprawę jakość wytwarzanych urządzeń
 • obniżenie kosztów produkcji
 • zwiększenie ilości zleceń możliwych do wykonania w jednostce czasu
 • poprawę warunków bhp w firmie
 • stałą kontrolę jakości malowanych maszyn i podzespołów
 • skrócony cykl produkcyjny
 • zwiększone zdolności produkcyjne
 • nowoczesną organizację pracy w firmie
 • zmianę procesu produkcyjnego – malowanie elementów maszyn we własnym zakresie w nowoczesnej, zgodnej z wymogami bhp kabinie lakierniczej
 • odpowiednią powierzchnię biurową dla pracowników
 • stworzenie nowego stanowiska pracy
 • odpowiednią wielkość przestrzeni do prowadzenia działalności

 

 
 

 

Do końcowych efektów realizacji projektu zaliczyć można:

 • rozszerzenie oferty o nową usługę – tj. malowanie, lakierowanie elementów stalowych
 • nowe trwałe miejsce pracy – 1 etat
 • wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • osiągnięcie 10% udziału eksportu w ogólnej wielkości sprzedaży do końca 2011 r.

 

 
 
Program regionalny