×

Utworzenie biura projektowego oraz budowa budynku biurowego

 

 

PROJEKT: Wzrost konkurencyjności Glass-Serwis ze Zblewa poprzez utworzenie profesionalnego biura projektowego oraz budynku biurowego

W wyniku doposażenia budowy nowoczesnego budynku biurowego oraz zakupu wysokiej jakości sprzętu komputerowego i oprogramowania uruchomiono nowoczesne biuro projektowe wykonujące projekty na własne potrzeby oraz wprowadzono nową usługę, tj. wykonywanie projektów na indywidualne potrzeby klienta.

W ramach projektu osiągnięto:

 • wprowadzenie nowej usługi – wykonywanie projektów na zamówienie
 • poprawę jakość wytwarzanych urządzeń
 • obniżenie kosztów produkcji
 • zwiększenie ilości zleceń możliwych do wykonania w jednostce czasu
 • poprawę warunków bhp w firmie
 • stałą kontrolę jakości wykonywanych projektów maszyn
 • skrócony cykl produkcyjny
 • zwiększone zdolności produkcyjne
 • nowoczesną organizację pracy w firmie
 • zmianę procesu produkcyjnego – wykonywanie projektów maszyn we własnym zakresie
 • odpowiednią powierzchnię biurową dla pracowników
 • nowe, trwałe stanowiska pracy
 • odpowiednią wielkość przestrzeni do prowadzenia działalności

 

 
 

 

Jednym z wielu efektów Projektu są też następujące rezultaty:

 • nowe – trwałe miejsca pracy dla projektanta biura projektów oraz sprzątaczki
 • wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników
 • poprawa warunków pracy

 

 
 
Program regionalny